MEMÒRIA INSUBMISA / [Catalán]


[Catalán]

MEMÒRIA INSUBMISA


ALS QUE PROMOUEN L'AMNÈSIA DEL MÓN

ELS ANEM A REFRESCAR LA MEMÒRIA

DELS SEUS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT

UNA VEGADA I UNA ALTRA, ENCARA QUE DOLGUI
O MILLOR, PERQUÈ ES DOLGUIN

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS A PORTAR-LOS A JUDICI

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS A COMDEMNAR-LOS

UNA VEGADA I UNA ALTRA
FINS QUE REPARIN EL DANY

UNA VEGADA I UNA ALTRA
PERQUÈ AQUESTA INFÀMIA NO ES REPETEIXI

UNA VEGADA I UNA ALTRA
EN OPCIÓ PER LA VIDA

Ricardo Ferrer Espinosa,

[Homenatge al metge Mario andrés Flores Rubianes, assassinat pels esquadrons de la mort a Colòmbia, juny de 2003].